67 De looplust en gehoorzaamheid optimaliseren

Looplust en gehoorzaamheid verbeteren
De looplust en gehoorzaamheid optimaliseren

Oprichting opzoeken

Ik stel vast dat je niet goed weet waar je je edele hoofd dient te dragen tijdens het rijden, Lucy. Bij volgens jouw normen moeilijke taken, zoek je de oplossing in het naar boven wegrukken van je hoofd of heel diep te gaan lopen om mogelijks daarbeneden op het bit te gaan hangen.

Achterhand onderbrengen

Dit zijn verschijnselen die erop wijzen dat ik nog niet genoeg gewicht op mijn achterhand kan nemen Dré, en daar gaan wij nu ook intensief aan werken hé. Voor het bestijgen gaan we samen een sessie aan de hand inlassen. Jaja, vanop de grond kan ik de positie van je hoofd heel goed controleren en je hoger of lager instellen waar nodig. Veel stoppen en vertrekken en korte schakelingen ontwikkelen de voorwaartse drang en reactiviteit van een paard. Gezien je hoge temperament, fijngevoeligheid en overdreven looplust Lucy, zal ik dus aangewezen zijn op langere stukken van hetzelfde werk en het zoeken naar verlaging van de spanning. Door het werken op kleine voltes is de looplust van het paard gereduceerd. Maar ook door lateraal werk wordt de voortstuwing van de achterhand ingeperkt.

Kuitwijken op een kleine volte

Door je rondom mij, op een klein cirkeltje van een paar meter te zetten in een duidelijk ‘wijken voor de kuit’ instelling zal je een duidelijke buiging leren aan te nemen, je achterhand onderbrengen en je lenigheid nog verbeteren. Wanneer deze oefening in alle ontspanning gebeurt met een mooi nageelfijk binnenteugeltje, gaan wij door het inzetten van de buitenteugel, vanaf de kleine volte rechtdoor naar de hoefslag te wijken en op hoefslag dezelfde stelling en nageeflijkheid aanhouden. Je hals laat ik natuurlijk voldoende lang. We streven naar een losgelatenheid op zowel de binnen- als de buitenteugel, om het opbouwen van overmatige spanning te vermijden. Het in de gewenste positie brengen van de voor- en achterhand is door een lichte openingsteugel van de binnen- of buitenteugel bewerkstelligd.

Ongelijke aanleuning wegwerken

Bij dit werk aan de hand Dré, heb je toch al opgemerkt dat ik op je rechter teugel een grotere aanleuning hebt dan aan de linker. Dit resulteert in een linker buiging van mijn ganse lichaam, waardoor mijn rechter achterbeen minder belasting dient op te nemen. Door veelvuldig werk in de schouderbinnenwaarts rechts zullen wij je rechter achterbeen trainen om meer gewicht op te nemen, Lucy.

En ja Lucy, wanneer je deze oefening goed beheerst zullen wij terug overschakelen naar die kleine volte. Maar nu zullen wij de schouderbinnenwaarts inzetten en dezelfde oefening herhalen zoals hiervoor beschreven. Neen, je ruime elegante stap wens ik niet te zien, ik ben op zoek naar een verzamelde stap, gehoorzaamheid en engagement van je achterhand.

Buiging belemmert het protest

Zoals ik verwacht had vertoon je natuurlijk het nodige protest tegen deze verzamelde stap, maar je hoofd lostrekken is bij een gebogen stelling natuurlijk niet evident. En reken er maar op dat ik met mijn beide voeten op de grond sta en dus over de nodige stabiliteit beschik om aan je ontsnappingspogingen weerstand te bieden Lucy. Mijn grondpositie geeft mij een mooi zicht op je gedragingen. Dat is toch belangrijk voor iemand zoals ik, die een heel visueel voorkeursysteem heb. Ik vind het leuk om je te ‘zien’ afkauwen op de binnenteugel en het eerste schuim op je kleine mondje te zien verschijnen. Nageeflijkheid op de binnenteugel noemt men dat in ruitertermen.

En met mijn grondpositie mag je gerust impulsief links en rechts- en ook hoog en laag dansen, zonder dat ik mijn evenwicht zal verliezen. In geen geval mag je te weten komen Lucy, dat er zoiets bestaat als de berijder van je rug halen. Want een spontaan getoond ongewenst gedrag met een succesvolle ervaring, wordt steeds frequenter en met een hogere intensiteit herhaald.

‘Grondwerk’ en ‘bereden’ combineren

Na zo een paar sessies aan de hand is het duidelijk dat mijn overmatige spanning weggeëbd is, Dré. Dus is het tijdstip aangebroken om alle voormelde aan de hand uitgevoerde oefeningen, in dezelfde sequentie uit te voeren met jou op mijn rug.

Ook rechtrichten in galop

Ook in de galop zal het nodig zijn om veel schouderbinnenwaarts rechts te rijden om het rechterachterbeen voldoende onder de massa te doen treden. De halsbuiging dient niet overdreven te zijn. Met de linkerteugels zal ik je voorhand naar de binnenhoefslag plaatsen, terwijl je achterhand door het inzetten van het rechterbeen naar de hoefslag wordt gedreven. Hier wordt dus een aanvang genomen met de lange weg van het recht richten Lucy.

Meer hippische interesse?

Doorlaatbare dressuurlessen krijgen

Hippische leerboeken lezen

Hippische presentaties voor je vereniging

Meer voldoening zoeken

61 Je paard oprichten is een langdurig proces

Verzameling is een langdurig proces
Je paard oprichten is een langdurig proces.

Weerstand bieden en nageven

Na een paar maanden training van weerstand bieden en nageven, loop ik ondertussen mooi rond en diep hé Dré. Ook tijdens de overgangen naar een lagere gang vertoon ik niet veel tegenwerking meer. Juist, met de overgang van draf naar galop loop ik nog graag door je nageeflijke hand heen en onttrek ik mij liefst aan je hulpen. Ik bemerk dat je dat vervelend vindt, haha, maar daartegen ga je ook wel wat bedenken zeker? Oh, ja, ik heb ondertussen wel een werkwijze in gedachten Lucy. Voor het aanspringen zal ik je wat dieper instellen en de zijdelingse buiging van een kleinere volte of een hoek zal mij toch helpen om weerstand te kunnen bieden aan je lekkere lostrekpartij. Vele boekjes vertellen dat een paard heel gevoelig is in de mond en dat inwerken op de lagen een grote zonde is.

Verzet in de overgangen

Maar wat voor een grote trekkracht kan jijzelf ontwikkelen tijdens deze overgang zeg, Lucy. Voor het aanspringen loop je nochtans in een gezellige nageeflijkheid en na het aanspringen heb ik hetzelfde prettige gevoel. Hiertussen gaan we dus pendelen om uiteindelijk een nageeflijke overgang te bekomen. Ik bemerk de laatste tijd ook schuimvlokjes dewelke uit je gezapig schuimbekje naar beneden dwarrelen en je borst en benen sieren. Dat wijst dan toch op een mooie aanleuning, een beweeglijke tong dus, waardoor de speekselklieren overvloedig speeksel afscheiden. Onder mijn zitvlak voel ik een super elastische rug die de stuwing vanuit de achterhand volledig doorlaat. Zelfs met mijn geatrofieerde rug kan ik je drafbeweging op een aangename manier uitzitten. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik heel belangrijk vind.

Oorzaken van verzet

Vechten tegen een bit kan ook zijn oorzaak vinden in een lichamelijke moeilijkheid, een niet passend harnachement of misschien weet ik niet meer hoe je een paard leert na te geven? Onder mijn oude zadel heb ik ondertussen toch al een gel onderlegger geplaatst om plaatselijke drukpunten onmogelijk te maken. Misschien moet ik dit zadel ook maar eens laten opvullen, zodat het zich volledig aan je rug kan aanpassen. Het dubbel gebroken ergonomisch gevormd trensje (12.5) gaf mij de indruk te veel te klemmen op de zijkant van je lippen. De vervangende D-trens geeft reeds na een paar dagen een lichte schaafwonde aan de buitenkant van de wang, ter hoogte van de eerste maaltand.

Ja Lucy, ik weet het dat je maar een heel klein mondje hebt en een 11.5cm simpel gebroken bus-trensje zal mogelijks de oplossing helpen brengen. Hop, hop, snel naar de gespecialiseerde paardenshop, want onze plastic bak met reserve bitten bevat geen bitten die kleiner zijn dan 12.5cm. Op hoop van zegen dus maar.

Geautomatiseerde vaardigheid

Mijn geautomatiseerde vaardigheid om een paard in de hand te stellen, neen Lucy, daar ga je mij niet doen aan twijfelen. Jouw bewegingspatronen in de drie gangwijzen hebben zich gedurende deze eerste maanden van je africhting prachtig en in volle regelmaat ontwikkeld. Ik ben dus niet van plan om dat probleempje aan mijn eigen lichamelijke of mentale beperkingen te gaan wijten hé Lucy. Alles begint toch met wat zelfzekerheid, geloof in jezelf verzet zelf bergen, dat heeft men mij toch geleerd.

Tempo controle

Maar wij gingen het hier toch over oprichting hebben, Dré? Oh juist, ik ben weer wat aan het afdwalen. Om je op te richten zal ik je eerst nog moeten leren om je temp te verlagen door het geven van halve ophoudingen. Neen, Lucy, dit terugkomen op de teugel zou ik nog niet verzameling noemen, maar reageren op de halve ophoudingen zal wel een noodzaak zijn om tot verzameling te komen. Ja, Dat zal zeker één van de volgende punten zijn Lucy, maar eerst ga ik je hoofdinstelling wat hoger brengen. Wij wensen toch naar de wedstrijdhouding toe te evolueren.

Moet het echt van vanachter komen?

Och, ik dacht gehoord te hebben dat alles van vanachter kwam, dat het vanuit de achterhand diende te komen en jij spreekt hier over mijn voorhand, hoofd en hals verheffen Dré. Maak je maar niet ongerust, Lucy, dat oprichten is een langdurig trainingsproces, dat gaat zomaar niet van vandaag op morgen. De goede nageeflijkheid en het lichte contact met het mondstuk dat wij tijdens het rond en diepe werk hebben verworven wens ik ook bij die hogere instelling mee te nemen. Ik ben zeker niet van plan om je met mijn benen tegen de teugels te doen aanbeuken.

Rechtrichten

Om je te leren oprichten zal ik je ook wat beter moeten kunnen rechtrichten. Het begrijpen van de eenzijdige kuitdruk zal hiervoor een bekend begrip moeten worden voor jou. Ja, kortelings gaan we dus aanvangen met het aanleren van de zijgangen en wij gaan eerst beginnen met het wijken voor de kuit. De controle over je voorhand heb ik momenteel reeds in de pocket, en nu gaan wij de controle over de achterhand onder de loupe nemen.

Meer hippische interesse?

Doorlaatbare dressuurlessen krijgen

Hippische leerboeken lezen

Hippische presentaties voor je vereniging

Meer voldoening zoeken