109 Geen punten voor mijn galop pirouette!

Geen punten voor mijn galop pirouette! Het zoeken van diverse werkpunten en galop ter plaatse.

Tijdens de wedstrijden krijg ik steeds heel lage quoteringen op mijn galop pirouettes, Dré, zou jij mij daar kunnen bij helpen.

Eerst doen en dan samen analyseren

Rij maar eens een pirouette zoal je denkt die te moet rijden, Marieke. Daarna zullen wij samen analyseren waar het schoentje wringt. Dat je Jolieke een veel te grote cirkel beschrijft en naar buiten kijkt zijn de belangrijkste punten die ik bemerk, Marieke. Daarbij komt zij ook nog licht tegen je hand, waardoor het geheel niet meer mooi over de rug verloopt en weinig opgesprongen is. Gelukkig ‘voel’ jij ook wat ik ‘zie’ en kunnen wij dus samen aan de slag.

Pirouette en oorlog voeren

Maar misschien dienen wij eerst eens te bespreken hoe een goede pirouette er uit ziet en waarom men dat zo vraagt. In de vroegere oorlogsvoering was de cavalerie het belangrijkste onderdeel van het strijdtoneel. Met de vlam in de pijp op elkaar toe galopperen en met het zwaard op elkaar inhakken. Een heel korte ommekeer maken om snel terug te kunnen toeslaan. Daar wordt de gracieuze pirouette van de dressuursport geboren. Gelukkig hebben wij geen zwaard in de hand en kunnen wij ons paard met beide handen de nodige informatie verschaffen.

Leren ter plaatse galopperen

Een galop pirouette is nagenoeg hetzelfde als een keertwending om de achterhand in stap, waarbij de achterhand van het paard nagenoeg te plaatste blijft bewegen. Om een goede galoppirouette te rijden moet je dus je paard kunnen verzamelen tot een galop ter plaatse, en dit zo snel mogelijk. Probeer maar eens hoever je Jolieke terug kan komen in de galop en tracht maar eens om op een rechte lijn ter plaatse te galopperen. Oh, dat schijnt nog niet zo evident hé Marieke. Dit punt kan je tijdens je volgende trainingen reeds meenemen als afzonderlijk actiepunt.

Aanspringen vanuit de keertwending

Eens de galop ter plaatse een verworven zaak is kan je het ronddraaien van de voorhand oefenen. Natuurlijk heb je dit fenomeen al aan je paard geleerd tijdens de keertwending om de achterhand in stap. Het aanspringen in galop tijdens de bekende stap keertwending kan een goede aanzet zijn om je Jolieke de galoppirouette te leren.

Rijden met je zit

En probeer dat ter plaatse galopperen ook te verkrijgen door het verhoogd aantrekken van je kruis, zodat je minimaal je teugels dient in te zetten. Sterk inwerkende teugels geven minder actieve achterbenen en zijn dus de oorzaak van het minder opspringen in de pirouetten. Streef ernaar om alle tempi in de galop te kunnen vragen door het meer of minder aantrekken van je bekken. Een los met het paard meebewegend bekken dient een galopverruiming teweeg te brengen. Een blokkering van je bekken daarentegen zal een bruuske halt betekenen. Alle variaties in het bewegingspatroon van je Jolieke dien je op deze manier te kunnen bewerkstelligen. Juist Marieke, ook hiermee heb je de eerste weken al heel wat voer voor je voorbereidende trainingen.

Achterhand inkaderen met de travers volte

In de tussentijd kan je natuurlijk ook al werken aan de arbeidspirouette. Bij deze oefening wordt je Jolieke op een steeds kleiner wordende spiraal volte geplaatst in de travershouding. Door de kleinere volte gaat het paard steeds wat meer verzamelen. Dit meer onder de massa plaatsen van de achterbenen is ook nodig om het ganse paardengewicht te kunnen naar boven stuwen. De voorhand komt daardoor meer van de grond, zodat er meer tijd in het zweefmoment zit en er een grotere pas zijwaarts genomen wordt. Door deze travershouding leert de ruiter het naar buiten uitzwaaien van de achterhand te voorkomen en de achterhand naar een cirkeltje van ongeveer 30 cm te begeleiden. Door het uitzwaaien van de achterhand tracht je Jolieke namelijk te ontsnappen aan de verhoogde belasting op het achterbeen. Tijdens het rijden van een arbeidspirouette kan je Jolieke ook mooi nageeflijk gemaakt worden of/en haar buiging naar binnen toe worden bevorderd.

Vleugje schouderbinnenwaarts

Tijdens de officiële dressuurproeven wordt er steeds vanaf een rechte lijn naar de pirouette toe gereden. Door het trainen op de traversvolte kan het paard de neiging krijgen om in de travershouding de plaats van de pirouette te benaderen. Om dit euvel te vermijden wordt tijdens het aanrijden op de pirouette een vleugje schoudervoor gevraagd. Ook tijdens het trainen op de traversvolte kunnen er stukjes schouderbinnenwaarts ingelast worden, zodat het paard mooi recht gericht kan worden op de volte. Uiteindelijk dient het paard ook in de pirouette een rechtgericht gevoel te geven, en stuwt de achterhand mooi voorwaarts naar het gezamenlijke zwaartepunt van paard en ruiter tijdens deze gebogen oefening.

Hoeveel pirouettes rijden?

In de wedstrijden wordt er eerst een kwart pirouette gevraagd en later een volledige cirkel (Ja, dat is 360°, en neen niet graden Celcius, dat is temperatuur). Tijdens de GP-kür mag je zelfs tweemaal volledig rond je verticale as draaien. Tijdens de trainingen hou ik er niet van om kleine stukjes pirouettes te draaien. Meerdere aaneensluitende arbeidspirouettes geven je meer tijd om de techniek van jezelf en je paard bij te schaven. Daarbij kan je in functie je Joliekes respons de belasting verhogen of verlagen door de volte kleiner of groter te maken. Spelen maar met je paard.

Een galoppirouette is hoog en traag gesprongen

Een galoppirouette krijgt meer uitstraling door hoog opgesprongen en traag uitgevoerd te worden. Paarden waarbij de draagkracht van de achterhand niet voldoende ontwikkeld is zullen een laag bij de grond uitvoering geven. Dit komt doordat snelle en vele kleine passen de ondersteuning tijd en het gewicht op de achterhand verminderen.

Achterhand dient actief te blijven

Zoals in de keertwending in stap dient ook in de galoppirouette de achterhand iedere pas, in het galopritme, de grond te verlaten. Probeer zelf maar eens 360° in het rond te draaien met je steunend been als een paal in de grond geplaatst. De grote wringmomenten die in een geblokkeerd binnenbeen ontstaan zijn op zijn minst schadelijk te noemen voor de pezen en gewrichtsbanden. Het trainen op de arbeidspirouettes leert het paard de correcte beenzetting in de galop te onderhouden. En ja Marieke, tijdens de galoppirouette wordt het diagonale benenpaar ontbonden en krijg je een viertaktgalop. Het achterbeen zal sneller op de grond komen dan het corresponderende voorbeen om sneller meer belasting te kunnen opnemen en zo het ganse paardengewicht naar boven te katapulteren. Deze manier van galopperen noemt men in de Spaanse rijschool de Redopp- of schoolgalop.

Een duidelijk plan hebben

Zo, Marieke, je trainingsplan voor de eerstkomende weken is dus uitgeschreven. Ter plaatse galopperen, aanspringen uit de keertwending en arbeidspirouette zullen met voorrang op je agenda worden geplaatst. Niets onoverkomelijks, succes, het komt goed hoor.

Meer hippische interesse?

Dressuurlessen in lichtheid krijgen

Hippische leerboeken lezen

Hippische presentaties voor je vereniging

Meer voldoening zoeken