52 Longeren met een nageeflijke hand

Longeren met een nageeflijke hand. De longeerhulpen in overeenstemming brengen met het bereden werk.

Voorbereidend longeren voor het opstijgen

Longeren, dat hoef je mij niet meer te leren, daar weet ik alles reeds van, Dré. Vòòr het zadelmak maken heeft het vrouwke mij intens in de longeerbox gewerkt. Eerst in alle vrijheid en nadien ook met die lange koord, ja, een longe noemt men dat.

Oh, laten wij dan toch samen eens kijken of onze knopjes op elkaar afgestemd zijn, want longeren is toch een goede voorbereiding alvorens ikzelf mijn been over je rug ga leggen, Lucy.

Rondstormen niet toestaan

Hohohoho, je hoeft niet zo snel van stapel te lopen, Lucy. Die wegvluchtende draf en dat rondvliegen in galop is niet het door mij gewenste gedrag. Vele paardenliefhebbers denken wel dat longeren dient om de stalvreugde van het te lang in zijn box staande paard weg te werken. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar om stalvreugde weg te werken steek ik het paard liever op de weide. Daar kan dat wildebeest zich naar believen afreageren.

Volledige gehoorzaamheid vragen

Van het ogenblik dat ik de geleide koord of de longe vast neem, Lucy, verlang ik volledige gehoorzaamheid? Wegrennen hoort daar niet bij. Longeren betekent voor mij beginnen met een rustige stap, daarna een gezellig drafje en als het mogelijk is reeds een juist galopje. Ja, en dat allemaal enkel op mijn aangeven. I am the leader en ik streef in eerste instantie naar een relatie die gebaseerd is op respect en vertrouwen. Dat ik wil opbouwen door veel eenvoudig uit te voeren gedragsveranderingen op een consequente manier te vragen en beantwoord te krijgen.

Over longeren bestaan er een schare aan goede boeken, maar dit onderwerp vind je in de door mij geschreven boeken niet terug, voor één keer mag je dus vreemdgaan beste lezer.

Nageeflijkheid opzoeken zoals bereden

Maar ik wou hier toch een paar krachtlijnen weergeven.

Het longeren dient als voorbereiding voor het berijden van het paard. Dus logisch dat wij zullen streven naar dezelfde hulpgeving in beide leerprocessen. Andere signalen aanleren zou alleen maar tot misverstanden kunnen leiden. Teneinde de hulpgeving aan het op afstand lopende paard te kunnen doorgeven knoop ik de buitenteugel vast aan de singel. De longeerlijn loopt door de binnenste trensring naar de singel, wat je op de foto duidelijker kan zien. Met enige oefening kan de soepele ruiterhand het paard aanzetten om kauwend na te geven en rond en diep te lopen.

Weerstandbiedende nagevende hand zoals bereden

Weerstand bieden en nageven met de hand zijn hierbij volledig identiek aan de goede manier van communiceren met je bereden paard. Dit is ook een goede oefening om verreden ruiters de nageeflijkheid aan te leren. Zo kunnen ze zien en voelen hoe men een nageeflijk contact met het paard neemt. Juist, ik beweer dat je als ruiter zelf het contact met de paardenmond opzoekt en niet omgekeerd. Hoe dat contact met de paardenmond er uiteindelijk uit ziet zal natuurlijk mede bepaald worden door de sensibiliteit van het paard. Sommige paarden ontvluchten de druk van het bit door de hals zwaar in te buigen. Anderen geneigd zijn om op het bit te gaan hangen. Heel leuk om te zien hoe bij de zichzelf dragende paarden, de bovenhalsspieren soepel tevoorschijn komen en de lendenspieren in het bewegingsritme aantrekken en lossen.

Geen bijzetteugels nodig

In hart en nieren ben ik een fervent tegenstander van alle soorten bijzetteugels dewelke een paard in een door de ruiter vastgelegde houding dwingen, zowel bereden als aan de hand. En als je die bijzetteugels dan toch wil gebruiken, zorg je ervoor dat deze in het begin veel te lang zijn. Zodat het paard niet belemmerd wordt in zijn voorwaartse beweging. Vaste en te korte en te hoog ingestelde bijzetteugels zetten het paard bij verzet aan tot ongecontroleerd achteruitdeinzen en steigeren. Dit doen ze om te proberen te ontsnappen aan de hoge, de door zichzelf veroorzaakte teugeldruk. Bij het eerste bijzetten zet je dus nooit of te nimmer iemand op de paardenrug. Tenzij je wenst verlost te worden van je grootste vijand die onder het omslaande paard wordt verpletterd.

Is je paard een draf machine of een galoppeur?

Tijdens het longeren krijg je een goed zicht op het bewegingsverloop van het paard. Het is mij duidelijk dat je een drafmachine bent Lucy, en dat er aan je galop wat meer zal gesleuteld dienen te worden. Ook in vrijheid op de weide was dat reeds te merken, want je paraderen gebeurde meestal in draf, terwijl je galop maar weinig vertoond werd.

Gangen bekijken

Oei, ik bemerk tijdens het draf longeerwerk dat je met de achterbenen wat lijntjes trekt in het zand, Lucy. Aangezien de achterhand van een paard de motor is voor het voorwaarts en opwaarts bewegen van je lichaam zie ik zoiets niet graag. Wil je alles eens in zijn juiste context plaatsen Dré. Je hebt mijn achterbeen werking toch kunnen bewonderen tijdens mijn escapades op de weide. Moest ik geen goed achterbeen gehad hebben, dan had je mij er al lang uit gegooid. Vergeet niet dat ik iedere dag een tiental liters voedzame melk produceer voor mijn prachtige veulen. Nu wil je daarboven op met mij ook nog beginnen werken. Je weet ook niet wat het betekent om met een spannende uier te moeten rondhotsen, of wel? Sorry, je hebt gelijk, Lucy, vanaf nu krijg je een dubbel hoeveelheid krachtvoer en binnen veertien dagen zullen we je Billy spenen. En ja hoor beste lezer, op het moment dat ik dit artikel uitschrijf zijn wij een maand later en de achterbeentjes van Lucy komen terug vele centimeters los van de grond, hoera.

Galop ontwikkelen tijdens longeren

Aangezien galopwerk in de hoger dressuurproeven toch heel belangrijk is, kom hier toch nog even op terug.

Jaja, Dré, ik weet ook wel dat mijn linker galop goed is en dat ik rechts wat moeilijker aanspring en regelmatig verkeerd of in kruisgalop aansprong. Dat is ook heel normaal Lucy. Ieder paard heeft zijn gemakkelijke en moeilijke kant, juist zoals een mens links of rechts handiger is. Maar bij het symmetrisch maken zal ik je toch wat helpen hoor. Ik ga je zodanig conditioneren dat je op het woordje ‘Galop’ ogenblikkelijk, zonder enig verwijl aanspringt. In het begin is het mij om het even of je nu juist of verkeerd aanspringt, als je maar ‘dadelijk’ aanspringt. Van het bliksemsnel aanspringen zal ik vanaf nu, door veelvuldige herhalingen, een gewoonte maken.

Vliegende wissel voorbereiden

Dit is heel belangrijk voor de vliegende galopwissel dewelke ik je binnen een jaartje zal aanleren. Of vind je dat te vroeg? En neen, denk maar niet dat je bij de kruisgalop van mij de kans krijgt om je fout over de draf te herstellen. Zeker weten van niet, leer je achterbenen tijdens de galopspong maar bijtrekken, dat zal je ook moeten doen tijdens de vliegende galopwissels. Die contragalop en kruisgalop geven je een slecht wringerig gevoel. Ik zal dit vervelend gevoel nog versterken door het deskundig inzetten van de longeerzweep en het gepast inzetten van de longeerlijn. Voor mij mag dat proces gerust een paar rondjes duren. Maar je zal het zelf uitvinden dat een gewone galop veel gezelliger is dan een contra- of kruisgalop.

En ja, beste lezer, na een paar dagen springt Lucy meestal reeds op een correcte manier aan of wisselt ze achteraan, uit eigen initiatief, reeds na een paar passen naar de correct galop beweging. Zo, weer een paar puntjes die we tijdens het bereden werk niet meer hoeven op te lossen.

Meer hippische interesse?

Doorlaatbare dressuurlessen krijgen

Hippische leerboeken lezen

Hippische presentaties voor je vereniging

Meer voldoening zoeken