70   Hoe krijg ik jouw achterhand eronder?

Ook statische arbeid kan men de achterhand leren ondertreden
Hoe krijg ik jouw achterhand eronder? Statische arbeid kan daarbij helpen.

Het showend voorbeentje

Maar zie je dan niet Dré, dat mijn mooi voorbeentje aan het verdwijnen is door al het verzamelde werk dat je mij opdringt?

Je hebt gelijk Lucy, ik heb opgemerkt dat je een heel mooi voorbeen hebt, zeker als ik je op je eigen manier laat draven. Moest ik op dit moment met jou bij de jonge paarden op wedstrijd gaan, dan zouden wij zeker niet hoog schoren, dat weet ik wel. Want vele jury’s en het kennerspubliek worden toch gefascineerd door dat hoog en ver uitzwaaiend voorbeen. Ik ben niet anders hoor Lucy, maar ik zou willen dat je mooie voorbeen er komt vanuit een dragend ondertredende en soepele achterhand.

Neen, neen, ik ga je nu niet als gek uitgestrekte draf door je strot duwen. Van zo’n uitgestrekte draf filmpjes krioelt het in de sociale media. Zo’n paarden worden meestal in vluchtmodus gebracht door knallende zwepen, wetende dat geëxciteerde paarden imponeergedrag vertonen en dus ferm van de grond gaan. Paarden die zo tijdens hun jonge jaren rondgejaagd worden leren heel veel stuwing met de achterhand te vertonen, wat na zoveel herhaling een automatisme wordt. De meeste van deze showbeesten zullen het in hun latere africhting knap lastig krijgen om later in hun carrière verzamelde oefeningen zoals piaffe en pirouettes te kunnen uitvoeren. Logisch toch, want aan het ontwikkelen van de voor verzameling noodzakelijke spieren (Buikspieren, Hasenspier, en een serie andere spieren waarvan ik de naam niet ken) is nooit aandacht besteed.

Dus ja, Lucy, je mooie voorbeentje zal onder mijn leiding later tevoorschijn dienen te komen, maar dan vanuit een dragende achterhand en met oprichting. En hieraan gaan we nu reeds beginnen te werken.

Aandacht voor het actieve achterbeen

De natuur heeft je minder bedeeld met een aanleg voor verzameling, en ja, hieraan gaan we dus samen wat meer moeten werken. Oh, juist ja, je kan nogal wat protest tonen als ik de aanzet naar verzameling vraag? Denk maar aan de overgangen tussen de verschillende gangen, waaraan wij toch al veel tijd hebben besteed. Ook aan de zijgangen hebben wij al heel wat tijd gespendeerd, dit om ‘één’ specifiek achterbeen (Het binnen achterbeen natuurlijk) naar je zwaartepunt toe te laten werken. En ik moet toegeven dat wij deze zijgangen reeds goed beheersen, zowel aan de hand als bereden. Maar vanaf nu wens ik die ‘beide’ achterbeentjes er onder te krijgen en dat gaan wij je nu natuurlijk ook op de rechte lijnen leren. Bij gebogen lijnen en zijgangen is er steeds maar één achterbeen dat meer geactiveerd wordt dan het andere. 

Aan de hand of bereden kiezen

Aangezien je tijdens het bereden verzamelde werk toch gemakkelijk je ongenoegen naar mij uit, zullen wij het werk aan de hand hiervoor als eerste gebruiken. Ja, voor mijn gemak doen we dat in de stap, ik beschik niet meer over de nodige vermogens om naast jou rond te draven. Door naast jou te staan kan ik mijn goed ontwikkelde visuele voorkeursyteem ten volle gebruiken en veel aandacht besteden aan je ondertredende achterhand en de oprichting van je hals.

Ja Lucy, protesteren helpt niet, hoofdje naar boven en achterbeentjes eronder, geen andere weg mogelijk. Leuk om vast te stellen dat je op de aanraking met de dressuurzweep, op de plaats waar normaal mijn kuit ligt, dadelijk je gelijkzijdige achterbeen naar voor trekt. Ik heb tijdens de voorbij maanden reeds geleerd dat deze aanraking gevolgd wordt door een tikje met hogere intensiteit op je achterbeen, wanneer je niet direct reageert. Dat tikje kan ik nu gebruiken om tot verzameling te komen.

Ook achteruit gaan verbetert de verzameling

Maar ik ben ook niet bang om je de hele lange zijde te laten achteruitgaan, Lucy. De biomechanica leert ons dat je de beide achterbenen meer voorwaarts dient te brengen om überhaupt je massa naar achter te kunnen slepen met je achterbenen. Ja, je voorbenen dienen enkel om het grootste deel van je gewicht te dragen tijdens het kantelmoment en hebben maar weinig toegevoegde waarde in het voortbewegingsproces. Duidelijk een goede turnoefening om de spieren van je achterbenen en je rug tot verzameling te kunnen aanzetten.

En ja hoor, achteruit begeleid ik je ook tot diep in de hoek, zover dat je achterhoeven niet meer achteruit geraken. Je hoofd en hals zal ik door mijn halve ophoudingen ook opwaarts houden, want anders zou een deel van het beoogde resultaat verloren gaan. In deze ondergeschoven achterhand positie laat ik je dan ook een paar minuutjes in de hoek halthouden. Dit noemt men statische arbeid en dat is ook goed voor het ontwikkelen van de beoogde spieren die tot verzameling moeten leiden.

Combineren van ‘aan de hand’ en ‘bereden’

Na het beëindigen van dit 20 minuten durende intensieve grondwerk proberen wij bereden dadelijk juist hetzelfde werk te doen. Natuurlijk dient eerst wat protest weggewerkt worden, want met een iets te zwaar wegende ruiter op je rug is alles toch nog wat moeilijker om uit te voeren. Neen Lucy, ik ben niet van plan om één of andere ‘slender you’ cursus te volgen om drastisch af te vallen. Maar ik zal jouw lichaam en geest helpen ontwikkelen om deze verhoogde inspanning te kunnen leveren. Want ik wil naast paardrijden toch ook wat ander genot in het leven blijven behouden. Niks mis mee, althans volgens mijn opvatting.

Diverse soorten draf ontwikkelen

Maar ook in de verzamelde draf wens ik dezelfde oefening van jou te zien Lucy. En met verzamelde draf bedoel ik hier een heel kort en actief drafje, ja met kleine impulsieve pasjes, zoals de Iberische paarden heel gemakkelijk laten zien. Dit verzameld drafje zal later ook nog van pas komen bij het aanleren van de piaffe. En neen, ik wens nu geen trage draf met grote passen te zien verschijnen, dit is voor later, wanneer wij naar de gecadanceerde draf zullen werken.

Zoals je merkt, Lucy, heb ik de intentie je nog heel wat voor de kiezen te schuiven, alvorens je jezelf een echt dressuurpaard mag noemen.

Meer hippische interesse?

Doorlaatbare dressuurlessen krijgen

Hippische leerboeken lezen

Hippische presentaties voor je vereniging

Meer voldoening zoeken