34 Vertrouwen opbouwen tijdens inprentingsfase

Het vertrouwen met het paard dient reeds tijdens de inprentingsfase te gebeuren.
Vertrouwen opbouwen tijdens de inprentingsfase

Onverwachte geboorte.

Komen wij thuis na een nachtje uit met de kleinkinderen en in de vallende duisternis bemerken wij op de stofferige weide, het silhouet van een pas geboren veulen.

Zonder mijn weten was de naam Obladi-Oblada reeds vastgelegd door het vrouwke, maar over deze discriminatie gaat het hier niet.

Inprentingsfase is van korte duur

Toen de nog wankelende Obladi ons bemerkte laat zij een zacht gehinnik horen en komt ons dadelijk besnuffelen.

Duidelijk dat het veulen nog in zijn inprentingsfase zit en onbevangen op zoek is naar wie ze als mama of papa dient te beschouwen.

En wij krijgen nu éénmalig de kans aangeboden om als beschermer aangenomen te worden.

De inprentingsfase duurt namelijk maar een korte tijd, dus best het vertrouwen opbouwen tijdens deze inprentingsfase en er gebruik van maken om onze goede bedoelingen ten toon te spreiden.

En die eerste indrukken neemt zo’n hulpeloos veulen voor gans zijn leven mee.

In een wiebeldrafje loopt Obladi, naast ‘la mama’, mee naar de stal, ook de bescherming in de stal vinden is van groot belang.

Vertrouwen dien je op te bouwen

Natuurlijk wordt er in de stal op een dieren manier met de nieuw geborene geknuffeld om het vertrouwen te optimaliseren, en daar slagen wij ook snel in.

Ook na de scheiding van een nachtje slapen is het vertrouwen nog volledig aanwezig.

Maar horen wij daar de auto van de dierenarts niet op ons erf aankomen, het jonge veulen dient toch beschermd te worden tegen alle mogelijke kwalen, en inentingen schijnen daar een verplicht onderdeel van te zijn.

Wantrouwen slaat snel toe

De eerste benadering van de veearts met de spuit in de hand verloopt in alle vertrouwen, maar die naald in de hals breekt het door ons opgebouwde wankele vertrouwen.

Neen het veulen beseft niet dat die prik voor zijn welzijn belangrijk is, en beseft enkel dat er daar een boze mens staat die hem pijn doet.

Het in de mens opgebouwde vertrouwen wordt hierdoor in een oogwenk vernietigd.

En tot overmaat van ramp dient er de tweede dag ook nog bloed getrokken te worden voor één of andere analyse die mensen belangrijk vinden.

Na de vervelende ervaring van eerste dag heeft Obladi natuurlijk zijn reactie naar de mens aangepast, vluchten is de boodschap, proberen te ontsnappen aan het hem onterecht aangedane leed.

Maar na wat vluchtpogingen in de stal wordt het angstige veulen toch gevat, en het slaat tot 2 maal toe omver op de harde bodem, waarna het roerloos blijft liggen.

Neen, Obladi is hierdoor niet lichamelijk gewond geraakt, maar haar prille vertrouwen heeft natuurlijk wel een rake klap gekregen.

Obladi bevindt zich nu in een toestand van aangeleerde hulpeloosheid, blijft liggen, want vluchten helpt niet, doe mij maar zoveel kwaad als je wil, want ik kan er toch niets tegen doen.

Snel wordt die bedreigende naald in de hals gepland en klaar is Kees.

Wij vinden de dierenarts een nog steeds een aardige kerel, maar ons veulen deelt na twee slechte contacten onze gedachtegangen daarover zeker niet.

De gehele mensheid is slecht, gevaarlijk en doen je pijn, vindt Obladi.

Vertrouwen herstellen vraagt veel tijd

En zo dienen wij terug het vertrouwen op te bouwen met ons veulen, want vertrouwen is de hoeksteen van onze verdere relatie met ons paard.

Meer hippische interesse?

Doorlaatbare dressuurlessen krijgen

Hippische leerboeken lezen

Hippische presentaties voor je vereniging

Meer voldoening zoeken