Hippische boeken

Verrassende leerzame boeken
“Geschreven vanuit een rijke hippische ervaring!”

Her-programmeer je geest en verwerf controle over je gedachten en emoties!


Leesbaar en eenvoudig te begrijpen, ook voor niet fervente lezers.
Praktische rijkunst met emotionele & analytische onderbouwing.
Wetenschappelijk verantwoord.
Prettig leesbare boeken, met korte hoofdstukken.
Handig formaat 128*205, vol met kleurenfoto’s, cartoons en schema’s. Paperback.

De auteur: André Geeroms

60 jaar hippische ervaring als dressuur-, eventing- en jumping ruiter op het hoogste niveau.
Bekend als handig ruiter en onderlegd trainer, gecertifieerd dressuur jury, erkend examinator, geanimeerd presentator, africhter, fokker, ….
Werd nationaal kampioen in de eventing en de dressuur en is een succesvol schrijver van hippische boeken.
Zijn rationele ingenieursgeest in combinatie met een bewezen emotionele intelligentie als peoplemanager, staan borg voor een doordacht inzetten van emoties bij het opleiden van paarden.
Hij behaalde de hoogste graad van Trainer A aan de Vlaamse Trainersschool en doceert aan diverse hippische opleidingen.
Schrijft als het ware vanuit het zadel, met een eigen interpretatie en met een lach en een traan.

Volledig uitverkocht.
220 blz.

“Beestig africhten” is niet meer bestelbaar langs de website.

Meer informatie…

Hippische bestseller. Leerboek hippische opleidingen. 264 blz.

“Als fluisteren niet helpt” is bestelbaar langs deze website.

Meer informatie…

Nieuw boek, Publicatie juni 2021
368 blz.

“Zoektocht naar de Happy Athlete” is bestelbaar langs deze website.

Meer informatie…

“Zoektocht naar de Happy Athlete”

Nieuwe inzichten, kritisch denken en voelen in de paardensport
Achterkant; De auteur, inhoud en referenties.

Inhoud:

Het africhten van paarden is het aanzetten tot gedragsveranderingen. Het wonderlijke, maar op luiheid geprogrammeerde brein dient geprikkeld te worden, om de benodigde emotionele, analytische en fysieke energie hiervoor ter beschikking te stellen. Het bewezen diepgaande humane psychologisch onderzoek kan met enige interpretatie worden gebruikt bij het africhten en motiveren van paarden, en dit met respect voor het Happy Athlete principe. Dit boek geeft je een veel diepgaandere kijk op jezelf en op je paard. Het vertelt wat jullie scheidt of tot een combinatie maakt.

Geen zweverig gedoe, maar een bewegwijzering naar je persoonlijke doelstellingen.

  • “Hippische hersenspinsels ontrafelen”. Vermogens om een overtuiging te creëren teneinde een gewenst gedrag te bekomen.
  • “Emotionele intelligentie gebruiken”. Op zoek naar voldoening van paard en ruiter door het opwekken van de juiste emoties.
  • “Spelen met spanning”. Spanningsloos rijden bestaat niet, zonder spanning ben je dood. Hoe respect en vertrouwen opbouwen. Verandering en onzekerheid bespelen.
  • “Verzameling anders bekeken”. Arbeid en vermogen verhogen door aangepaste gymnastisering. De graad van verzameling kan jijzelf meten.
  • “Hippische ratatouille geserveerd met een knipoog”. Diverse hippische onderwerpen worden eens anders bekeken.

Zoektocht naar hippische voldoening voor jezelf en je paard.

Emotie en Analyse als drijfveer voor de Happy Athlete

Anky van Grunsven, meervoudig Olympisch- en Wereldkampioen: Doelbewust de juiste emoties opwekken bij het paard, om het door ons gewenste gedrag te vertonen, daarover gaat het in je boek. Ik adviseer dit boek aan mijn leerlingen, dan hoef ik minder uit te leggen.

Jean-Claude Barry, équyer du Cadre Noir gedurende 17 jaar: Ruiter en paard  nog intiemer verbinden is de ambitie van dit boek. Bedankt, André Geeroms, om ons de sleutels te geven tot het opwekken van de Centaur mythe. Bonne lecture à tous.

29,50In winkelmand

Hippische bestseller

“Als fluisteren niet helpt”

“Uw boek verraadt een grote en veelzijdige ervaring.”

Trainen is gedragsverandering.
Omgaan en trainen van een paard zijn gebaseerd op gedragsveranderingen.
Het leerboek voor iedereen die gedragsveranderingen wil, van zijn paard en zichzelf.

Enkel om er beter van te worden.
‘Ieder levend wezen verandert zijn gedrag enkel om er beter van te worden’,
dat is de rode draad door dit pedagogisch en toch gezellig boek.

Boek voor iedereen.
Geschikt voor beginnende en gevorderde ruiters, voor amateurs en professionals.
264 pagina’s, 30 prachtige humoristische tekeningen en 80 kleurenfoto’s en A5 formaat.

Inhoud.
Om een paard aan te zetten de door jou gewenste gedragingen te vertonen dien je,
om succesvol te zijn, op de hoogte te zijn van het natuurlijke gedrag van jezelf en dat van je paard.
De psychologische verschillen tussen paard en mens worden hier uitvoerig behandeld.
Er is meer nodig dan alleen maar fluisteren en op een natuurlijke manier omgaan met paarden.

Instinctief gedrag.
De regels rond dit ‘instinctieve gedrag’ worden in dit boek diepgaand toegelicht,
maar het gaat nog veel verder.

Instinct · Intelligentie · Samenlevingsvorm · Prooidier – roofdier · Dagindeling van het paard  · Communicatie tussen dieren · Gedragsuitingen · Gezichtsmimiek · Imponeergedrag · Dominant gedrag · Agressief gedrag · Onderwerpingsgedrag · Ridderlijk gedrag · Gewoontegedrag.

Aangeleerd gedrag.
Ook het ‘aangeleerde gedrag’ (training) verloopt volgens vaste regels.
Motiverende gedragstraining vertrekt van uit de wetenschap,
dat een gedrag enkel wordt veranderd om er beter van te worden.
Dwangmiddelen zijn dus zeker geen noodzaak om een paard of mens tot actie aan te sporen.

Aangenaam en krachtgevend versus positief · Stimulus – respons · Geconditioneerde respons · Leerprocessen · Conditionering · Passieve conditionering · Coöperante conditionering · Vervelende versterkingen · Aangename versterkingen · Shaping · Motiverende gedragstraining · Zelf analyseren.

Sportpsychologie en coaching.
Omdat de mentale capaciteiten van mensen veel hoger zijn dan die van het paard,
wordt ook ‘sportpsychologie & coaching’ diepgaand behandeld.
“Als fluisteren niet helpt” geeft een volledig inzicht hoe paarden- en mensengedrag te veranderen is.
Wordt in de meeste hippische opleidingen als handboek gebruikt.

Trainingsresultaat · Angst/ Zelfvertrouwen · Krachtgevend zelfbeeld · Hou het simpel · Effectieve vormen van communiceren · Feed-back · De sandwichmethode · Simulatietraining · Jules Verne techniek · Modelleren · Mislukkingen herkaderen · Soorten training · Ego- of taakgerichte training · Groepstraining of alleen? · Waarom presteren?/ Kenmerken van een project · Willen of voornemen · Haalbare doelen stellen · Wat heb je nodig? Wat houd je tegen? · Onderzoek alles en behoud het goede.

Voorwoord Anky van Grunsven.
Wereld- en meervoudig Olympisch kampioen dressuur:

“Stuur mij 20 exemplaren van je boek als geschenk voor mijn leerling topruiters, als ze je boek gelezen hebben moet ik maar de helft meer uitleggen.”


“Als fluisteren niet helpt” is verkrijgbaar
in paperback:

23,50In winkelmand

Beestig africhten

Uitverkocht

Inhoud:
Training is het creëren van een gedragsverandering. Bewust zijn van de gedragsverschillen tussen paard en mens is een noodzaak. Kennis van het instinctief en aangeleerd gedrag is de basis.


Training is het creëren van een gedragsverandering. Bewust zijn van de gedragsverschillen tussen paard en mens is een noodzaak. Kennis van het instinctief en aangeleerd gedrag is de basis.

Een levend wezen verandert zijn gedrag enkel om zijn levensomstandigheden te verbeteren.

Met straffen wordt nooit iets bijgeleerd, enkel afgeleerd. Geestelijke en lichamelijke pijniging is geen noodzaak om tot prestaties te komen. Scherpe bitten, prikkende sporen en scheldende woorden zijn te vermijden.

Gemotiveerde paarden en mensen zijn het resultaat van een positieve omgang.

Een boek voor alle disciplines van de paardensport. Beestig africhten is momenteel wegens groot succes uitverkocht.

“Dit boek zou verplicht moeten zijn in alle hippische opleidingen”
– Ernst van Loon, Olympisch ruiter en befaamd hippisch schrijver.