45 Verstandig revalideren is topsport!

Verstandig revalideren is topsport!

Je mag terug beginnen trainen

Ben je er klaar voor Dré? Nog enkele dagen en je mag van de dokter terug met mij beginnen trainen.

De operatie is perfect uitgevoerd en het genezingsproces is optimaal verlopen. Terloops heeft de dokter ook mijn rechterbeen 5mm langer gemaakt. Zodoende is het vroegere verschil tussen mijn beide benen weggewerkt. Van al mijn schoenen mag de supplementair geplaatste 5mm hiel nu worden verwijderd.

Denk maar niet Frits dat ik de voorbije 5 weken, na het plaatsen van mijn nieuwe heup, niets heb uitgevreten.

Het is maar een routine ingreep

Ja, een heuptransplantatie is schijnbaar dan toch een routine ingreep geworden. Je moet het maar in je vingers hebben en door heel veel operaties te doen, zal ook een chirurg heel wat automatismen creëren. Door deze ingewortelde automatismen voeren sommige dokters nog steeds deze operatie uit op een niet spier sparende manier.

Maar de kinesitherapeutische begeleiding vanuit het hospitaal is echt een flauw beestje geweest, vind ik dan toch.

‘Best dat je een hometrainer aanschaft’, was de enige theoretische begeleiding die ik tijdens de informatie sessie, voor de operatie, mocht ontvangen. Alvorens het hospitaal te verlaten legde men mij, juist geteld tweemaal uit, hoe ik met mijn bij de mutualiteit gehuurde krukken, een trap diende op en af te sukkelen. Ook heb ik tweemaal op twee verschillende machientjes mijn been dienen te bewegen. Meer ben ik niet te weten gekomen over het vervolgverhaal.

Training methode aanpassen naar paardensport

Kortelings mag ik mijn taak als hippisch trainer terug op nemen. Ik zal tegen mijn leerlingen zeggen dat ze met hun paard en zadel in de piste mogen beginnen oefenen, en verder geen woord uitleg. Terecht zouden mijn leerlingen de arena misnoegd verlaten. Een revalidatie bevat ook alle componenten van een training, maar ik moest het met ‘zero’ uitleg doen.

Natuurlijk weet ik ook dat een lichaam zich spontaan herstelt. Maar een beetje deskundige uitleg, van een daarvoor opgeleide kinesitherapeut, is toch steeds meegenomen.

Zoals ik dagelijks bij jou de leiding neem tijdens het trainen, Frits, heb ik dat nu ook maar eens voor mijn mijzelf gedaan. Mijn jarenlange verzamelde theoretische en praktische kennis als paardendressuur trainer zullen nu eens voor mijzelf van pas komen. De juiste ingrediënten liggen allemaal klaar, eens zien wat ik er nu zal van bakken.

Evolutie van het resultaat volgen

Vroeger moest je na een operatie stilletjes in je bed blijven liggen. In de moderne tijd dien je reeds de dag na je operatie met je luie en stugge lijf uit je bed, om te bewegen. Neen, men laat je echt geen tijd om eens lekker uit te rusten, na het vele thuis werk dat je als voorbereiding voor de operatie, reeds preventief gedaan had. Dit vroegtijdig bewegen schijnt noodzakelijk te zijn om het vormen van bloedklonters in je lichaam tegen te gaan. Maar voor alle zekerheid zal ik gedurende een paar weken, en dit iedere morgen, nog een spuitje in mijn buik dienen te krijgen. Neen, in Corona tijden wens ik het prik plezier niet aan een onbekende thuisverpleegster te gunnen. De dagelijkse prik is ondertussen een sociaal spel geworden tussen mijzelf en mijn echtgenote.

Juist op tijd klaar

Enkele dagen voor de grote lockdown van de Coronacrisis is mijn versleten rechter heup eruit gehaald en vervangen door een onverslijtbaar keramisch exemplaar. Economisch toch, om te kunnen revalideren tijdens een periode gedurende dewelke je toch maar weinig kan uitrichten. Hoe een verlaten stad er na meerdere weken lockdown uitziet? Sorry, maar daar heb ik geen enkele persoonlijke indruk van binnen gekregen. Gelukkig word ik op de televisie overspoeld, door angstaanjagende Covid-19 beelden, van over de ganse wereld, en alles vertellende grafieken.

Ik kan mij heel goed voorstellen hoe je paardenfarm er uit zal zien, als er gedurende zes weken geen vinger naar uitgestoken wordt. Gelukkig kan je op zo’n momenten je geliefde partner nog wat meer belasten, om deze periode zonder kleerscheuren door te komen. Was ‘meer belasten’ ook niet één van de belangrijkste punten om een trainingsresultaat te bekomen?

Oei, even een paar pasjes terugzetten, want het was toch over ‘Revalidatie’ dat ik het hier ging hebben.

Hometrainer als paard gebruiken

Ik had steeds de gedachte dat een hometrainer er was om je conditie te verbeteren, om je cardiovasculair systeem te optimaliseren. Om dus meer inspanning te kunnen leveren met een lagere hartslag, daar komt het in mensentaal op neer.

Maar de eerste weken van de revalidatie heb je aan die conditietraining geen boodschap. Laat eerst je mooi dicht genaaide wonde maar goed aan elkaar groeien. Stel je voor dat deze openbarst ten gevolge van je overmatige buigingen? Of kan dat niet? Het zal de lenigheidstraining zijn die ons eerst vooruit helpt. Dus eerst het fietszadel heel hoog instellen zodat het mogelijk wordt om een ronddraaiende beweging te kunnen maken. Gedurende de volgende weken wordt het zadel steeds wat lager gezet om de bewegingshoek van het bekken te vergroten. Pas als je bewegingspatroon optimaal is geworden, en dit zonder te veel pijn, treedt de conditietraining naar voor. Ik denk dat mijn conditie een maand na mijn operatie sterk is achteruitgegaan. Om op 15 minuten, 80 calorieën te verbranden moet mijn hart toch nog 110 maal per minuut samentrekken, en loopt het zweet reeds van mijn voorhoofd.

Gelukkig heeft mijn hometrainer een breed dames zadel, zodat ik met mijn zitbeenknobbels contact kan nemen met het vlakke zadel oppervlak, juist zoals wij dat ook doen met ons dressuur zadel. Ik bemerk dat de druk op mijn beide zitbeenknobbels niet hetzelfde is, maar dat wist ik al. Een oefening op de ondertussen bekende Flexchair had mij daar vroeger ook reeds attent op gemaakt.

Daarnaast heeft mijn kinesitherapeute vroeger reeds opgemerkt, dat mijn linker bilspier meer ontwikkeld is dan mijn rechter. Logische toch, als je bij het voorover buigen de meeste belasting op je linker heup neemt teneinde de rechter te sparen. Ik vond het knap lastig om op mijn beide zitbeenknobbels eenzelfde belasting te zetten.

Intensiteit van de training opvoeren

De intensiteit van mijn dagelijkse wandelingen heb ik langzaam opgevoerd. De paar meters met krukken in de living zijn ondertussen een paar kilometers wandelen geworden. Door deze wandelingen leer ik ook mijn buurt en buren wat beter kennen, ook al moeten wij voor de Corona virus reglementering minimaal 1.5m van elkaar blijven. Mentale gezondheid is ook van cruciaal belang bij ieder trainingsprogramma, maar dat weten wij toch al heel lang hé Frits. Deze wandelingen zijn de ideale gelegenheid om paardenbloemen mee te brengen voor ons leuk sier konijntje. Zo maak ik toch nog iemand gelukkig en door die ‘paarden’ bloemen begin ik toch meer aan onze paarden te denken.

En dan terug opstijgen

Binnen enkele dagen mag ik terug op je rug gaan zitten Frits, maar ook het vrouwke zal verwachten dat ik terug wat onderhoudswerkzaamheden overneem. Vanaf dan zal ik op ons eigen terrein rondwandelen, met paarden naast mij, achter kruiwagens met mest lopend, Frits aan de hand werken, de jonge paarden gaan eten geven, ons nieuw aangelegde bos gaan inspecteren, en nog tientallen andere noodzakelijke werkjes. Het doelloos rond wandelen in de buurt zal dus uit het programma geschrapt kunnen worden en vervangen worden door het doen van nuttige dingen.

Mijn rechter kous kan in nog maar met moeite zelfstandig aan trekken. Maar welke oefening op welke machine, zou je daar nu moeten voor doen? Daarvoor heb ik toch geen toestel nodig. Mijn rechtervoet op het bad zetten en mijn romp als belasting naar mijn voet toe brengen.  Waw, om dit goed te krijgen zal ik nog wat meer inspanning moeten leveren.

Het aantrekken van die rechter kous is niet mijn enige punt waar verbetering kan aangebracht worden.

Geatrofieerde spieren terug doen werken

Om zonder uitgelachen te worden op je verende rug te geraken, Frits, dat is nog een ander paar mouwen. Het zijdelings openen van mijn benen, dat heb ik natuurlijk ook al geoefend door mijn been over het zadel van mijn hometrainer te gooien. Door mijn fietszadel hoger te plaatsen kan ik de slagwijdte van mijn heupgewricht verhogen, maar voorlopig blijft het zadel nog op de laagste stand staan. De stekende pijn vertelt mij waarom ik nog niet aan het bijregelen ben.

Mijn spieren rondom de slechte heup hebben zich de laatste jaren zeker wat verstijfd. Ja, het is bekend dat spieren zich rondom een pijnlijk gewricht vast zetten. Onze hersenen regelen dat, om deze moeilijke beweging wat te beperken en zo je pijn te minimaliseren. De spieren kunnen hierdoor zelfs zo hard worden overbelast, zodat ze pijnlijk aanvoelen of ontsteken, en dat er zich zelfs uiterst pijnlijke spier knopen vormen. Mijn ontstoken rechter Achilles pees en meerdere spier knobbeltjes in mijn rechter kuit vonden vermoedelijk hun oorsprong in mijn pijnlijke heup. Maar deze secundaire problemen heeft mijn persoonlijke kinesitherapeut reeds grotendeels kunnen oplossen, nog voor mijn heupoperatie.

Jezelf terug recht richten

 Om een pijnlijke rechter heup te sparen, ga je dan ook scheef naar links op je paard te zitten. Hierdoor kom je meer op je linker zitbeenknobbel te zitten, waardoor je de linker rugspieren van je paard meer belast.  En zeker weten Frits, jij reageert daarop door je rugspieren aan de linkerzijde meer aan te spannen, je gaat graag scheeflopen met je hoofd meer naar rechts en je neemt een zwaarder aanleuning op de linker teugel. Rechtrichten van een paard, was dat niet één van de eerste stappen in het deskundig africhten van een paard?

Automatismen zitten diep geworteld

Door de jarenlange dagelijkse training, is deze manier van samen voortbewegen voor ons beiden een automatisme geworden. Zoals bekend zijn automatismen aangeleerde gedragingen en zijn ze niet eenvoudig te veranderen. Deze hoge moeilijkheidsgraad om te veranderen, is geldig voor zowel bewust als onbewust aangeleerde automatismen. Ja Frits, wij hebben beiden ongewenste onbewuste automatische gedraging aangeleerd door mijn heup beperkingen.

Automatismen doorbreken

Automatismen kunnen enkel veranderd worden door het patroon volledig te doorbreken, door iets op een totaal andere manier te gaan benaderen. Dat vrouwlief je gedurende mijn revalidatie periode verder traint Frits, is zeker een goede start voor het doorbreken van die ongewenste mechanismen. Zij zit zeker symmetrisch op je prachtige lichaam, en spits haar aandacht toe op een gelijkmatige aanleuning. Aangezien automatismen een oorsprong hebben, is het logisch om deze bij de wortel aan te pakken. Veel rond en diep werk is, volgens ons, de basis voor een goede ontwikkeling van het paard, en daar zal in deze veranderingsperiode van het automatisme veel naar terug gekeerd worden. Op de bijgaande foto is deze manier van werken duidelijk zichtbaar, maar natuurlijk mag mijn echtgenote ook eens van je heerlijk piaffe proeven, hé Frits. Dat kan zeker Dré, want in de piaffe ben ik heel licht op de teugel en geef geen aanleiding tot scheef plaatsen.

Het is dus duidelijk Frits, jij bent een betrokken partij in mijn revalidatie. Niet verbaasd zijn dat wij voor jou een kinesitherapeut hebben gezocht, om eens langs te komen. Deze humaan opgeleide en in paarden gespecialiseerde kinesitherapeute zal je mooie ontwikkelde lichaam te onderzoeken. En ja, de akkefietjes die ze bij jou vaststelt komen volledige overeen met mijn ongewenste geautomatiseerde patroon.

Revalideren is topsport

Zo zie je maar dat revalideren veel meer is dan zweten op je hometrainer.

Meer hippische interesse?

Doorlaatbare dressuurlessen krijgen

Hippische leerboeken lezen

Hippische presentaties voor je vereniging

Meer voldoening zoeken