62 De eenzijdige kuitdruk een struikelblok voor jou?

Wijken voor de kuit

De eenzijdige kuitdruk een struikelblok voor jou?

Weerstand tegen verandering

Ben je nu echt op zoek naar miserie met mij Dré? Wil je mij nu echt pesten? Je hebt mij eerst geleerd dat benen geven ‘vooruitgaan’ betekent en daarvoor gaf je mij ook steeds wat teugelvrijheid. Wat is de bedoeling van mij aan te raken met maar één van je benen en daarbij hou je mij dan ook nog tegen met de teugels, zodat ik niet vooruit kan? Ik begrijp je niet man, wat wil je nu eigenlijk, blijf van mijn lijf, wees duidelijk wat de bedoeling is of …

Protest door onbegrip

Oh sorry Lucy, je hoeft geen protest te tonen hoor, ik zal proberen het je wat eenvoudiger uit te leggen. Eigenlijk ben ik heel tevreden dat je al ‘benen zonder handen en handen zonder benen’ geleerd hebt. Ook één been geven begrijp je momenteel nog als voorwaarts gaan, maar daar gaan wij nu verandering in brengen. Je merkt toch ook wel dat ik de gelijkzijdige teugel van mijn actieve been niet vrijgeef. Deze kant is de deur naar voorwaarts dus gesloten, maar de tegenovergestelde teugel geeft je wel alle mogelijkheid om voorwaarts-zijwaarts te ontsnappen aan mijn eenzijdige kuitdruk. Als ik mijn rechterbeen inzet en met mijn rechter teugel weerstand biedt, dan kan je toch zeker wel naar links voorwaarts uitwijken. Dat is dan ook wel mijn bedoeling.

Hapklare brok maken van de oefening

Maar ik zal het je nog eenvoudiger maken door deze nieuwe oefening in kleine, voor jou begrijpbare stukjes op te delen, zodat je er met je beperkte paardenverstand bij kan. Wat dacht je ervan als ik je eerst vanuit het halthouden leer weg te gaan met je achterhand voor mijn eenzijdig beenwerking? Oh, ook dat is nog niet begrijpbaar voor jou? Maar natuurlijk kunnen we dat ook eerst leren aan de hand, eenvoudig voor mij en hopelijk ook voor jou. Ik plaats mij aan je hoofd met beide teugels in één hand en tik je lichtjes aan met het zweepje op de plaats waar mijn been normaal ligt. Zo, nu heb je toch al geleerd om met je achterhand zijwaarts weg te draaien. Natuurlijk word je voor zo een prachtige prestatie door mij de hemel in geprezen.

Het hoeft niet volgens het boekje

Maar je mag bij het wijken voor de kuit je been toch niet achteruit leggen Dré, je been dient toch op de plaats van de singel te blijven liggen? Juist, zo staat dat in alle boekjes beschreven, maar ik ga tijdens de aanleerperiode toch mijn been achteruit leggen hoor, speciaal om het voor jou wat begrijpelijker te maken. Na enige tijd zal ik het verplaatsen van dat been wel verminderen, shaping van de hulp noemt men dat in trainerstaal. Niet vergeten dat ik je ook nog moet leren om je voorhand zijwaarts te verplaatsen. Hiervoor zal je op andere teugelhulpen dienen te leren reageren. De eenvoudigste manier die ik je kan voorschotelen is door een spiraal te rijden, van een volte met kleine diameter naar een grote volte rijden.

Ik heb je vroeger reeds geleerd dat je op een volte dient na te geven op mijn binnen teugel en er daar ook een buiging rond mijn binnen been wordt verwacht. Door beide teugels wat naar buiten te verplaatsen leer ik jou van de kleine volte naar de hoefslag toe uit te wijken. Door het gelijktijdig inzetten van de hiervoor beschreven been- en teugelhulpen wordt het wijken voor de kuit als het ware vanzelf geboren.

Meer of minder zijdelingse achterhand verplaatsing zullen wij nu bekomen door het meer of minder accentueren van de been- of teugelhulpen. Het te volgen traject van je voorhand zal dus hoofdzakelijk door het inzetten van mijn handen bepaald worden. Dit terwijl het uitlijnen van je achterhand op de voorhand voornamelijk met mijn steeds variërende beenhulpen zal gebeuren. Om de juiste stelling bij het wijken voor de kuit te bekomen zal ik je stelling, Lucy, dus voortdurend bijstellen met mijn handen en benen.

Moet het even veel links als rechts?

Maar je moet toch evenveel het linker en rechter wijken oefenen hé Dre. Daar zit een groot stuk waarheid in Lucy. Maar ik probeer toch al die kleine africhting stapjes steeds aansluitend in dezelfde richting te doen tijdens het aanleren, dat is veel begrijpelijker voor jou. En morgen of nog later, kan ik dan ook de andere kant op wijken, met het gebruik van analoge kleine stapjes.

Tevreden als het er wat op gelijkt

Prettig om op te merken Lucy, dat je na een paar herhalingen mijn bedoelingen reeds begrijpt. Het verfijnen van de hulpgeving bij deze oefening zal wel nog een paar weken in beslag nemen, en daar gaan wij dan ook de tijd voor nemen. Het rijden van het wijken voor de kuit op een rechte lijn (vb.: A naar B) zoals men dat meestal in de proeven rijdt, wordt nu ook een klein kunstje. Leuk ook om de buiging van het afwenden naar de middellijn mee te nemen in het wijken voor de kuit. Jaja, Lucy, ik weet ook wel dat, tijdens de wedstrijd, je eerst dient recht gesteld te worden op de middellijn, maar wij zijn hier nu gewoon lekker aan het trainen.

Ik stel ook Lucy, dat je nageeflijkheid door deze buigingsoefening nog een stuk verbetert en dat ik je ook wat eenvoudiger in een lichte oprichting kan rijden. Die oprichting zullen wij later met het oefenen van de schouderbinnenwaarts verder opbouwen, maar dat is voor binnen een paar weken.

Zonder nageeflijkheid heeft wijken geen nut

Juist, het rijden van een wijken voor de kuit (of andere zijgangen) heeft geen enkele gymnastische waarde als je niet goed over de rug loopt, Lucy. Wegens het ontbreken van deze nageeflijkheid is het rijden van zijgangen dan ook het struikelblok voor heel veel ruiters en amazones. Maar voor jou en mij Lucy is het nu reeds piece of cake. Trainen dient toch niet altijd kommer en kwel te zijn hé, een beetje genot hebben van onze hobby mag toch ook wel zeker.

Meer hippische interesse?

Doorlaatbare dressuurlessen krijgen

Hippische leerboeken lezen

Hippische presentaties voor je vereniging

Meer voldoening zoeken