33 Emoties opwekken bij je paard

Emoties opwekken bij je paard om een gewenst gedrag te komen

Jezelf kunnen zijn

Mag ik mijzelf even voorstellen Dré?

Ga jij nu ook al beginnen je mond te openen, Ukkepuk?

Ja, ja, ik ben Ukkepuk, een gelukkige Shetland pony die even lang als breed als hoog is. Ik ben de buur van de dagelijks trainende Frits, maar daar heb ik gelukkig niets mee te maken. Ik zie wel dat je daar spieren van krijgt, maar dat je daar ook veel moet voor zweten, en dat doe ik niet graag.

In mijn ganse leven heb ik nog maar twee keer een ruitertje op mijn rug gehad, en dat is meer dan genoeg geweest en dat is wetenschappelijk te onderbouwen.

Wij worden gedreven door emoties

Tijdens één van je recente presentaties, heb je toch verteld Dré, dat het gedrag van dieren bepaald wordt door 7 basis emoties, en dat is het geval voor alle diersoorten, dus ook voor jou en mij.

‘Zoeken’, dat doe ik ganse dagen, naar de lekkerste grassprietjes en koel drinkwater.

‘Woede’, daar kan ook van meespreken, probeer mijn muesli maar eens af te nemen.

‘Angst’, ja, ook daarmee kom ik iedere dag ook in contact, en dan ga ik lopen van de grote paarden die met mij in de wei lopen.

‘Lust’ gebruik ik ook hoor, soms ga ik in het schuilhok van de grote collega’s om bescherming te zoeken tegen de zon en het vliegende ongedierte.

Met ‘Zorg’ ben ik ook wel bezig, haal mij maar eens uit de kudde en ik voel mij niet meer veilig, en als je mij alleen in de stal zet, dan heb ik ook ‘Verdriet’, en ik zou dan willen ‘Spelen’ met mijn maatjes.

Eten en drinken is een groot genot

Als ik kan eten en drinken en je laat mij voor de rest gerust in de kudde, dan ben ik een heel gelukkige Shet.

Je paard gelukkig houden

Tja, dat is heel wat anders dan Frits zijn leven, en toch moet ik hem ook gelukkig houden Ukkepuk, of ik krijg veel verzet en weerstand in de training. Deze 7 basis emoties (Zoeken, Woede, Angst, Lust, Zorg, Verdriet en Spelen) bespeel ik natuurlijk ook bij Frits, want daardoor kan ik zijn gedragingen veranderen en hem aanzetten tot gedragingen die ikzelf bepaald heb. Hoe ik inspeel op deze emoties van Frits zal bepalen of ik een gezellig werkend paard creëer of ik er een stress vertonende marionetten van maak.

Spanning nodig om te trainen

Alle levende wezens komen tot het leveren van prestaties enkel en alleen als er een spanning ontstaat rond de 7 basis emoties.

Natuurlijk zet ik spanning op Frits tijdens het trainen, want anders blijft hij gewoon op de wei staan, zoals jij Ukkepuk. Maar ik zorg er wel voor dat hij door een gedragsverandering (deze die ‘ik’ wens, haha) zelf deze spanning kan verminderen, dat noemt men dan ontspanning in de aanspanning. Zo ontwikkelt Frits zich als een gezellig meewerkend paard, ja, je mag dat Happy Athleet noemen.

Spanning creëren en stress vermijden

Als ik de spanning verkeerd zou gebruiken, dan ziet Frits de bomen niet meer in het bos en zou hij een vervelend gestresseerd paard worden, hetwelk door zijn 7 onder spanning staande emoties, niet verwachte gedragingen zal vertonen of zal zich laten degraderen tot een marionetten gedrag. Gestresseerde paarden weten niet meer welk gedrag zij kunnen vertonen om aan de opgelegde spanning te ontkomen.

Spelen met spanning is dus een doodnormale zaak tijdens het trainen en rijden met een paard.

Genieten door te spelen

Maar jij hebt maar weinig ervaring met door mij opgelegde spanning om je gedrag te veranderen, Ukkepuk. Eet maar lekker verder en speel met je maten, met de emoties ‘Genot’ en ‘Spelen’ kom jij al een heel stuk verder in het leven.

Meer hippische interesse?

Doorlaatbare dressuurlessen krijgen

Hippische leerboeken lezen

Educational workshops voor je vereniging

Meer voldoening zoeken