Advies voorwaarden

Voorwaarde van toepassing
op het gebruik van de advies formulieren

Met het invullen van je ‘Advies formulier’ verklaar je de hierboven doorgegeven gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Wij wensen personen niet ongewenste of ongevraagde mails toe te sturen.
De door ons verstrekte adviezen dienen in een bredere context gezien te worden.
Het toepassen van deze adviezen dient aangepast te worden aan jouw specifieke en voor ons onbekende omstandigheden.
Deze adviezen zijn volledig vrijblijvend en André Geeroms bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen.