Home Over Ons Boeken Management Trainingen Dressuur
Verwen Arrangement
Hippische Workshops Nieuws Links Contact

Als fluisteren niet helpt - Syntra MVL

PROGRAMMA

Fluisteren in zijn ware context geplaatst.

Fluisteren is niets geheimzinnigs, het is een paard behandelen in overeenstemming met zijn instinctieve gedragingen.

Door voort te bouwen op het aangeboren gedraging kunnen bepaalde gedragingen aan het paard en de mens aangeleerd worden.

De psychologische verschillen tussen paard en mens worden diepgaand toegelicht.

Uzelf, uw medemens en paard doorgronden wordt de sleutel tot succes.

Deze opleiding omvat alle wetmatigheden waaraan de instinctieve en aangeleerde gedragingen van paard en mens voldoen. De cursus is dan ook opgedeeld in twee sessies van elk 3 uur.

Eerste deel: "Aangeboren gedrag"

Vanaf de geboorte hebben paard en mens instinctieve gedragingen meegekregen met het doel te kunnen overleven.

Bij het omgaan en africhten van ons paard zullen wij daar rekening mee dienen te houden, want instinctieve gedragingen zijn niet te veranderen.

Veel aangeboren gedragingen van paard en mens vertonen gelijkenissen, maar er zijn anderzijds ook grote verschillen waar te nemen.

Deze sessie verklaart deze gelijkenissen en verschillen met hun psychologische achtergrond.

Bewust en veilig leren omgaan met paarden en mensen is het doel van deze opleiding.

Dit is de ideale uitgangsbasis voor het goed opvoeden van de mensen het africhten van het paard.

De volgende onderwerpen worden uitvoerig behandeld:

Instinct/ Intelligentie/ Samenlevingsvorm/ Prooidier - roofdier/ Dagindeling van het paard/ Communicatie tussen dieren/ Gedragsuitingen /Gezichtsmimiek/ Imponeergedrag/ Dominant gedrag/ Agressief gedrag/ Onderwerpingsgedrag/ Ridderlijk gedrag/ Gewoontegedrag/ Domesticatie/ Antropomorfisme

"Instinctief gedrag van een paard en mens is niet te veranderen".

Tweede deel: "Aangeleerd gedrag"

Direct na de geboorte ontwikkelen paard en mens nieuwe gedragingen die hun kans op overleven vergroten en hun levensomstandigheden verbeteren.

Deze aangeleerde gedragingen worden geënt bovenop de instinctieve gedragingen die bij de geboorte reeds aanwezig waren.

Het leiden van een paard, een voetje geven aan de hoefsmid, maar ook bereden worden, uit wandelen gaan, hindernissen springen en dressuur rijden zijn allemaal het resultaat van heel veel aangeleerde gedragingen.

Het leerproces van paard en mens komt gedeeltelijk overeen, maar er zijn ook grote verschillen vast te stellen.

Deze opleiding verklaart deze gelijkenissen en verschillen en de wetmatigheden waaraan zij voldoen.

Verander mijn gedrag maar niet mijn identiteit.

In deze sessieworden de leerprocessen grondig uitgespit:

Aangenaam en krachtgevend versus positief/ Stimulus - respons/ Geconditioneerde respons/ Leerprocessen/ Conditionering/ Passieve conditionering/ Coöperante conditionering/ Vervelende versterkingen/ Aangename versterkingen/ Shaping/ Motiverende gedragstraining/ Zelf analyseren.

"Een levend wezen verandert zijn gedrag enkel om zijn levensomstandigheden te verbeteren", is de kernboodschap van deze opleiding.

Met straffen wordt nooit iets bijgeleerd, enkel afgeleerd.

Geestelijke en lichamelijke pijniging is geen noodzaak om tot prestaties te komen.

Scherpe bitten, prikkende sporen en scheldende woorden kunnen vermeden worden.

Gemotiveerde paarden en mensen zijn het resultaat van een krachtgevende omgang.

BESCHIKBARE DATA

Datums overeen te komen

ADRES

Syntra Midden Vlaanderen
Campus Sint-Niklaas
9100 Sint-Niklaas.

DOCENT

Dhr. André Geeroms, gedragsspecialist en auteur van het boek "Als fluisteren niet helpt", motiverend omgaan en werken met paard en mens.

Mevr. Jacqueline Geeroms-Schurkens, NLP master en gespecialiseerd in cognitieve-, diepte- en gedragspsychologie.

DOELGROEP

De opleiding is bestemd voor iedereen die met paarden omgaat.

  • Van de vrijetijdsruiter tot de professionele ruiter
  • Instructeurs, coachen en hun leerlingen
  • Paardenhouders en paardenfokkers
  • Manegehouders.
  • Iedereen die met paarden en mensenomgaat.

INSCHRIJVINGSGELD

Prijs op aanvraag

EXTRA INFORMATIE

Het boek "Als fluisteren niet helpt" kan ter plaatse aangekocht worden aan 23.50€ per stuk.

INSCHRIJVEN VIA

Syntra Midden Vlaanderen
Campus Sint-Niklaas
9100 Sint-Niklaas.