Home Over Ons Boeken Management Trainingen Dressuur
Verwen Arrangement
Hippische Workshops Nieuws Links Contact

Motiveren tot beter presteren: Doelgerichte mentale coaching gebruiken.

PROGRAMMA

Hoe, waarom en wanneer wens je te presteren?

Sportpsychologie en coaching hebben nog maar recent hun intrede gedaan.

De technieken en inzichten die in deze cursus gegeven worden zijn geënt op de paardensport, maar zijn toepasbaar op alle situaties waarin prestaties van mensengevraagd worden.

Het krachtgevend motiveren vaneen paarden het coachen van deruiter vertonen veel gelijkenis, maar er zijn ook verschillen. Deze kennis is van essentieel belang om tot betere prestaties te komen,

Het is een levenslang leerproces van 'Denken', 'Voelen' en 'Doen'.

Het stellen van het juiste doel is één van de belangrijkste aandachtspunten in het behalen van het gewenste resultaat.

De route wordt volledig bepaald door het vooropgestelde doel.

Gedrevenheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen gecombineerd met een open creatieve geest zijn de belangrijkste pijlers om succes te funderen.

Deze interactieve workshop behelst een volledig dagprogramma.

De volgende onderwerpen worden diepgaand en begrijpelijk behandeld:

Trainingsresultaat/ Angst/ Zelfvertrouwen/ Krachtgevend zelfbeeld/ Hou het simpel/ Effectieve vormen van communiceren/ Feed-back/ De sandwichmethode/ Simulatietraining/ Jules Verne techniek/ Modelleren/

Middagmaal kan ter plaatse aangeboden worden.

Mislukkingen herkaderen/ Soorten training/ Ego- of taakgerichte training/ Groepstraining of alleen?/ Waarom presteren?/ Kenmerken van een project/ Willen of voornemen/ Haalbare doelen stellen/ Wat heb je nodig? Wat houd je tegen?/ Onderzoek alles en behoud het goede.


BESCHIKBARE DATA

Datums overeen te komen

ADRES

André Geeroms bvba
Hulststraat 8
3460 Bekkevoort
België

DOCENT

Ing. André Geeroms, gedragsspecialist en auteur van het boek "Als fluisteren niet helpt", motiverend omgaan en werken met paard en mens.

Mevr. Jacqueline Geeroms-Schurkens, NLP master en gespecialiseerd in cognitieve-, diepte- en gedragspsychologie.

DOELGROEP

De opleiding is bestemd voor iedereen die prestaties wil verrichten of personen wensen te begeleiden op weg naar beter presteren.

  • Managers, leidingevenden.
  • Personen die geïnteresseerd zijn in motivatietechnieken.
  • Instructeurs, coachen, commandanten, lesgevers.

INSCHRIJVINGSGELD

Prijs op aanvraag

EXTRA INFORMATIE

Ontspannen en interactieve sfeer.

Een aangepaste documentatie wordt te beschikking gesteld.

Koffie en frisdranken zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Na deelname ontvangt u een gepersonaliseerd getuigschrift.

Het boek "Als fluisteren niet helpt" kan ter plaatse aangekocht worden aan 23.50€ per stuk.

Deze workshop is het derde en vierde onderdeel van de cursus "Als fluisteren niet helpt".

INSCHRIJVEN VIA