Home Over Ons Boeken Management Trainingen Dressuur
Verwen Arrangement
Hippische Workshops Nieuws Links Contact

Je zin krijgen...

Hoe doe je dat?

Ontdek de vele manieren van communiceren.

Touwtjes in eigen handen nemen?

Eindjes aan elkaar knopen?

Knopen doorhakken?

Welke aanpak past het best bij jou?

De workshops zijn dan ook vooral bedoeld voor personen die de communicatie met zichzelf en anderen beter willen begrijpen en verbeteren.
De mogelijkheden van resultaatgerichte, effectieve communicatie zijn dan ook legio.

 

Communiceren doe je om er beter van te worden.
Je op de behoeften van anderen concentreren, zonder je doel uit het oog te verliezen, geeft meestal een nog beter resultaat.
Respectvol communiceren kun je leren.

Communicatie betekent "in verbinding staan met".

Mensen communiceren op vele manieren, van onderschatte lichaamstaal tot hoogontwikkelde technologie zoals de computer en de GSM.

Als we het echter over menselijke communicatie hebben, dan richten wij ons op de meest voorkomende manieren van die communicatie.

Mensen, horen,zien,voelen ruiken en proeven. Hierin onderscheiden wij ons niet van de meeste dieren.

Alleen de mens kan uitgebreid "nadenken"en "voordenken".

Communicatie in welke vorm ook uit zich bij mensen in voornamelijk "gedrag". Dit is het meest herkenbare niveau waarop mensen elkaar tegenkomen. Gedrag van een ander waarnemen betekent dat je zijn bewegingen, oogopslag, emoties, kleur, houding,...,kunt zien. Onder gedrag verstaan we ook alles wat een ander of jij zelf "uitspreekt" en op welke manier. Dit gedrag van de ander, meestal de reactie op je eigen gedrag, zorgt er vaak voor dat je zo'n persoon aardig vindt of niet.

Gedrag is datgene wat je van iemand "waarneemt".

Mensen zijn sociale wezens en nieuwsgierig. Wanneer je mensen tegenkomt en de eerste indruk is goed, dan heb je vaak automatisch de neiging om meer van deze mensen aan de weet te komen en zij van jou. Je wilt weten wat ze "beweegt" en wilt hen op jouw beurt duidelijk maken wat jou beweegt.
Dan ben je dus volop aan't communiceren.

Bij alle mensen verloopt communiceren volgens verschillende procedures, daarom zijn er zo veel verschillend gedragende mensen op deze wereld. Als je wilt omgaan met zo iemand op een manier die prettig is voor beiden, dan moet je over inzichten beschikken die je een onderscheidingsvermogen kunnen geven in de zo verschillende vormen van de menselijke communicatie.

Inzichten en onderscheidingsvermogen zijn essentieel in de menselijke communicatie.

In ons privéleven en onze werkkring, maar ook op een breder sociaalvlak, is het op een respectvolle manier begrijpen en omgaan met onze medemens van groot belang.

De workshops zijn dan ook vooral bedoeld voor personen die de communicatie met zichzelf en anderen beter willen begrijpen en verbeteren. De mogelijkheden van resultaatgerichte, effectieve communicatie zijn dan ook legio.

De volgende vooronderstellingen zijn altijd verweven door onze workshops:

Ieder mens heeft een uniek wereldbeeld
Respect voor het wereldbeeld van de ander
Ieder gedrag was eens de beste keuze
Het gedrag is niet de persoon

Management Trainingen